Rejestracja Logowanie
Hasło: Proszę wpisać hasło.
Powtórz hasło

Proszę wpisać hasło.Hasła nie pasują do siebie.

Imię: Proszę uzupełnić to pole.
Nazwisko: Proszę uzupełnić to pole..
Ulica: Proszę uzupełnić to pole.
Dom: Proszę uzupełnić to pole.
Kod pocztowy: Proszę uzupełnić to pole.
Miasto: Proszę uzupełnić to pole.
Telefon: Proszę uzupełnić to pole.
E-mail: Proszę uzupełnić to pole.Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Pesel: Proszę uzupełnić to pole.
Data urodzenia
(RRRR-MM-DD) :
Proszę uzupełnić to pole.Format daty to RRRR-MM-DD.
Imię i Nazwisko opiekuna

Jeśli osoba nie ma 18 lat

nr telefonu opiekuna Jeśli osoba nie ma 18 lat (telefon lub e-mail)
e-mail opiekuna Jeśli osoba nie ma 18 lat

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych swoich lub swojego dziecka (prawnego podopiecznego) przez Administratora Danych Osobowych: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach w celu:

proszę zaznaczyć, bez tego nie możemy Cię zarejestrować .Rejestracji w systemie zarządzania akcjami wolontariatu oraz udziału w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach lub jego partnerów (operator systemu lub w szczególnych przypadkach ubezpieczyciel, Organizacja, która zapisuje kandydata na wolontariusza )- Twoje dane są wykorzystywane przez ADO w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Wolontariacie. System wysyła tylko niezbędne informacje związane z rejestracją, naborem do akcji.

Informujemy, że system może przesyłać pliki cookies na Państwa stanowiska komputerowe, jednak służą one do podtrzymania sesji. System zbiera dodatkowe informacje, które potrzebne są do zabezpieczenia go przed niepowołanym dostępem w szczególności nr ip. Nie stosuje się profilowania w tym automatycznego.

Informujemy, że nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych czuwa Inspektor Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem lub realizacją praw (do zapomnienia, informacji, wglądu, edycji swoich danych) prosimy o kontakt mailowy pod adres ido@hospicjum.gliwice.pl Ponadto informujemy, że mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.